Zespół przyrodniczy:

mgr Jolanta Trofimiuk – fizyka, przyroda

mgr Edyta Korol-Gułaj – biologia

mgr Elżbieta Olszewska – biologia, informatyka

mgr Iwona Frankowska – chemia

mgr Marta Frąckiewicz – Łuczaj- chemia

mgr Maria Malinowska – geografia

Głównym celem pracy zespołu jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z  przedmiotów wymienionych wyżej na poziomie rozszerzonym. Praca zespołu obejmuje zarówno cykliczne przedsięwzięcia, jak też przedsięwzięcia związane z bieżącymi wydarzeniami w szkole i poza nią, np.:

  • przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych, cyklicznych przedsięwzięć organizowanych przez VII LO:
  1. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda poezją i prozą pisana” – (marzec) Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda poezją i prozą pisana”
  2. Olimpiada Kosmetologiczna – (marzec)
  • przygotowanie i przeprowadzanie cyklicznych przedsięwzięć organizowanych przez szkołę – dwa szkolne konkursy geograficzne:
  1.  „Moje podróże małe i duże”- (przełom października i listopada)
  2. „Moja mała ojczyzna”- (wiosna)
  • przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych organizowanych przez różne instytucje i placówki np.:

– Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO- Planeta – (marzec)

  • organizowanie wyjść na warsztaty, zajęcia, wykłady popularnonaukowe np.:

– sobotnie wykłady Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydziału Fizyki

– zajęcia praktyczne w Samodzielnej Pracowni Kosmetologicznej Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku

  • udział wraz z młodzieżą w akcjach proekologicznych np.:

-„Sprzątanie Świata”

– zbiórka zużytych baterii, płyt CD/DVD, tonerów

– Młodzieżowy  Strajk  Klimatyczny

Poniżej szczegóły odnoszące się do niektórych przedsięwzięć szkoły.

 

Szkolne Konkursy Geograficzne.

Celem pierwszego z nich – „Moje podróże małe i duże”, odbywającego się na przełomie października i listopada jest rozwijanie zainteresowań geograficznych, turystycznych i fotograficznych. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie wszystkich klas. W tym roku po raz siódmy mają możliwość przygotować prezentację multimedialną o miejscach, w których byli i pokazać własne autorskie zdjęcia (takie są najwyżej punktowane).

Wiosną rusza kolejna edycja  Szkolnego Konkursu Geograficznego  „Moja mała ojczyzna”. Celem tego konkursu jest zwrócenie uwagi na miejsce , z którego się pochodzi, w którym się mieszka , z którym jesteśmy związani emocjonalnie. Uczniowie zapoznają się z historią swoich miejscowości, z ludźmi tam mieszkającymi, odkrywają nowe miejsca. Przygotowując prezentację multimedialną maja możliwość poszerzyć wiedzę geograficzną jak i zainteresowania fotografią. W naszej szkole geografia na poziomie rozszerzonym prowadzona jest w klasach fotograficznych.  Maria Malinowska

 

W dniu 13 listopada zakończyliśmy szkolną akcję w ramach XIII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: „Oddaj używany telefon komórkowy”, która odbyła się  w nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata 2019”.

Konkurs polegał na zebraniu przez uczniów i dzieci danej szkoły lub przedszkola starych, używanych, niepotrzebnych telefonów komórkowych w zamian za atrakcyjne nagrody i kupony pieniężne. Telefony po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom a niesprawne zostaną przekazane do recyklingu.

W naszej szkole zebraliśmy 18 kg starych telefonów.

Rozstrzygnięcie konkursu 17 stycznia 2020 r.

nauczyciele odpowiedzialni  p. Joanna Gościk (koordynator) i p. Elżbieta Olszewska.

http://ekophone.pl/konkurs-ekophone/

 

W naszej szkole powstał Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Jest to na razie nieliczna grupa uczniów, głownie z klas pierwszych, którzy z własnej inicjatywy chcą aktywnie działać na rzecz środowiska naturalnego w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (Fridays for Future) – międzynarodowego ruchu uczniów i studentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw globalnemu ociepleniu i wywołanym przez człowieka zmianom klimatu. Ruch ten nabrał popularności po proteście Grety Thunberg w Szwecji, w 2018 roku.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny chce być słyszany przez polskich polityków. Wystosował w tym celu list do wszystkich partii działających w naszym kraju, w którym pisze m.in.: „Często mówicie, że dbacie o naszą przyszłość, a jednak działacie tak, jakbyście przejmowali się tylko najbliższą kadencją. Dlatego teraz apelujemy do Was o zapewnienie nam i kolejnym pokoleniom realnej szansy na przetrwanie”.

List został wystosowany przez „młode pokolenia Polek i Polaków”. „Jesteśmy przerażeni Waszą biernością wobec kryzysu klimatycznego. Kiedy skupiacie się na przeliczaniu możliwych do zajęcia miejsc w parlamencie – nam kończy się czas” – grzmią autorzy listu.

„Nie jesteśmy ekspertami ds. ekologii i zmian klimatu, lecz młodzieżą świadomą zagrożenia jakim jest katastrofa klimatyczna i walczącą o prawo do swojej przyszłości” .

https://www.facebook.com/FridaysForFuturePL

Organizatorką i przewodniczącą sekcji szkolnej jest Natalia Trykozko z kl. 1d

Nauczyciel – opiekun Elżbieta Olszewska