Zespół polonistyczny VII LO:

mgr Małgorzata Borsukiewicz

mgr Barbara Daraszkiewicz

mgr Agnieszka Gołębiewska

mgr Elżbieta Iwaszko

mgr Żaneta Kopcik – Olendzka

 

Głównym celem pracy zespołu jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Praca zespołu obejmuje również m.in.:

– dokonanie analizy wyników egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty z języka polskiego,

– przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

– przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego z Operonem,. dokonanie  analizy jego wyników, wdrożenie wniosków w pracy z uczniami klas trzecich,

– przeprowadzenie ilościowej i jakościowej analizy wyników egzaminu maturalnego  na podstawie dokumentów opracowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

– przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych organizowanych przez różne instytucje i placówki: m.in. konkurs twórczości poetyckiej „Przekroczyć próg nadziei” (październik), konkurs recytatorski ekologiczny „Z Ziemią krążymy” (listopad), konkurs wiedzy o literaturze „Maraton Literacki” (listopad), Konkurs Recytacji Prozy (luty), konkurs recytatorski „My z Podlasia” (marzec), konkurs recytatorski „Przyroda poezją i prozą pisana” – organizator VII LO (marzec), Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii (kwiecień), konkurs twórczości literackiej ”O Srebrne Pióro MDK” (maj), Konkurs Jednego Wiersza (maj) i inne. Przygotowanie uczniów do udziału w w/w konkursach.

– przygotowanie i przeprowadzenie „małej matury” z języka polskiego w klasach drugich, analizę wyników i wdrożenie wniosków w pracy przygotowawczej do egzaminu maturalnego.

– współpracę z biblioteką szkolną w zakresie wspierania czytelnictwa,

– opiekę nad gazetką szkolną,

– organizowanie wyjść na spektakle teatralne,

– indywidualne przeprowadzenie próbnych  matur ustnych w poszczególnych klasach trzecich.

 

Konkursy

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „O Srebrne Pióro MDK” im. Wiesława Szymańskiego. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach gatunkowych: poezji i prozy.

Termin nadsyłania prac upływa 29 lutego 2020 roku. 

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu, połączone z wręczeniem nagród, nastąpi 19 marca 2020 r. o godz. 18.00 w siedzibie MDK. Na galę rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zaproszeni autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

 

MIESIĄC JĘZYKA OJCZYSTEGO 2020 RUSZA!

XV KONKURS RECYTACJI PROZY

 

Uczniowie klas społeczno-dziennikarskich pod opieką pani Izabeli Serafin prowadzącej warsztaty dziennikarskie we wrześniu i październiku odwiedzali rozgłośnię regionalną Polskiego Radia Białystok.