Nauczyciele wychowania fizycznego w 7 LO:

mgr Anna Karpiuk

mgr Sylwia Speichler

mgr Hanna Grycuk

mgr Justyna Drągowska

mgr Krzysztof Januszek

mgr Robert Koruch

Naszym celem jest dbanie o wszechstronny rozwój fizyczny i intelektualny młodzieży. Współpracujemy z pedagogami i pielęgniarką szkolną.

Liderem zespołu jest  pani Anna Karpiuk, która przygotowuje uczniów do studniówkowego poloneza.  Nad szkolnym pocztem sztandarowym czuwa  pan Krzysztof Januszek a pani Sylwia Speichler jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Sprzętem nagłośnieniowym zajmuje się pan Robert Koruch. Pani Hanna Grycuk i Justyna Drągowska prowadzą sportowe zajęcia pozalekcyjne.

Wszyscy  organizujemy rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, współorganizujemy Dzień Otwarty Szkoły, piknik z „Siódemką” i inne szkolne uroczystości. Przeprowadzamy międzyklasowe zawody i turnieje  sportowe. Co roku, we wrześniu na plaży w Dojlidach integrujemy młodzież klas pierwszych.

Pragniemy wzbudzać w uczniach świadomość potrzeby ruchu.