46 Olimpiada Języka Angielskiego

6 listopada 2021 r.  w VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku odbył się etap szkolny 46 Olimpiady Języka Angielskiego. Udział wzięło 26 uczniów z klas 2B, 2F, 3A, 3B, 3E oraz 3b pod opieką pani Jolanty Sienkiewicz-Bagińskiej. Najwyższą ilość punktów uzyskał Michał Nieciecki z klasy 3B.

Serdecznie gratulujemy!