Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/20

Przewodniczący:
Zuzanna Sitkowska

Jakub Niebrzydowski

Zastępca:
Gwido Trusiewicz

Sekretarz:
– Sandra Danilecka 
– Natalia Stieszenko

Opiekunowie:
mgr Sylwia Rybołowicz

–  mgr Waldemar Kowalewski