Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19

Przewodnicząca:
Aleksandra Szczurowska

Zastępca:
Maria Głębocka

Sekretarz:
Zuzanna Sitkowska
Tomasz Grycel

Opiekunowie:
mgr Sylwia Speichler