Prezydium Rady Rodziców 

Jacek Jasinski – przewodniczący
Violetta Kaliszewska – wiceprzewodniczący
Marta Ignatowicz – sekretarz
Krystyna Michalis
Małgorzata Dybowska
Dorota Szynkiewicz
Renata Sakowicz
Małgorzata Olechwirowicz

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców 

Dariusz Zgierun
Lech Sienkiewicz
Barbara Okuniewska

Regulamin Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców należy kierować na konto:
Kredyt Bank S.A.
39 1500 1344 1213 4004 1970 0000

Rada Rodziców przy VII LO
15-743 Białystok
ul. Wierzbowa 7