Trzyletnie liceum

Klasa sztuk pięknych powstała z myślą o młodych ludziach, którzy oprócz programu liceum ogólnokształcącego chcą rozwijać swoje pasje plastyczne i zainteresowania. Adresowana jest do tych, którzy chcą tworzyć, interesują się sztuką i kulturą, chcą rozwijać kreatywną postawę inwestując w swój rozwój osobisty.

Rozszerzone przedmioty – język angielski oraz historia z elementami historii sztuki, umożliwiają kontynuację nauki na studiach humanistycznych lub artystycznych.

Przedmiot uzupełniający – rysunek i malarstwo, zapewnia wszechstronne poznanie i doskonalenie warsztatu plastyka, w szczególności tradycyjnych technik rysunkowych i malarskich, stanowiących dobrą podstawę do tworzenia grafiki komputerowej. W programie znajdują się również zagadnienia dotyczące form użytkowych: projektowania graficznego i projektowania wyrobów artystycznych, m.in. ubioru, biżuterii, zabawek oraz tworzenia elementów scenograficznych.

Dodatkowymi atrakcjami klasy sztuk pięknych są:

 • wystawy indywidualne i zbiorowe,
 • plenery malarskie i ceramiczne,
 • pokazy mody,
 • tworzenie teledysków,
 • ilustrowanie książek,
 • aukcje prac.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na szeregu kierunków studiów artystycznych, takich jak: grafika, architektura wnętrz lub krajobrazu, pedagogika artystyczna, kierunki związane ze sztuką wizualną, multimedialną, projektowaniem mody.

Posiadają zarazem otwartą drogę na kierunki studiów inne niż plastyczne, w tym: filologię, historię, psychologię, socjologię, pedagogikę, administrację, czy stosunki międzynarodowe.

 

 

Czteroletnie liceum

Klasa sztuk pięknych powstała z myślą o młodych ludziach, którzy oprócz programu liceum ogólnokształcącego chcą rozwijać swoje pasje plastyczne lub zainteresowania muzyczne. Adresowana jest do tych, którzy chcą tworzyć, interesują się sztuką i kulturą, chcą rozwijać kreatywną postawę inwestując w swój rozwój osobisty.

Rozszerzone przedmioty – język polski oraz historia z elementami historii sztuki, umożliwiają kontynuację nauki na studiach humanistycznych lub artystycznych.

Przedmioty uzupełniające do wyboru: rysunek i malarstwo lub warsztaty wokalne i emisja głosu.

Rysunek i malarstwo zapewnia wszechstronne poznanie i doskonalenie warsztatu plastyka, w szczególności tradycyjnych technik rysunkowych i malarskich, stanowiących dobrą podstawę do tworzenia grafiki komputerowej. W programie tego przedmiotu znajdują się również zagadnienia dotyczące form użytkowych:  projektowania graficznego i projektowania wyrobów artystycznych, m.in. ubioru, biżuterii, zabawek oraz tworzenia elementów scenograficznych.

Warsztaty wokalne i emisja głosu umożliwiają rozwój zdolności i umiejętności wokalnych oraz twórczej ekspresji wokalnej, pomagają przygotować się do występu na scenie lub prowadzenia prezentacji, poprzez pracę nad  nad techniką wokalną: emisją głosu, dykcją, prawidłowym oddechem, interpretacją tekstu oraz pracą nad ruchem scenicznym.

Dodatkowymi atrakcjami klasy sztuk pięknych są:

 • wystawy indywidualne i zbiorowe,
 • plenery malarskie i ceramiczne,
 • pokazy mody,
 • tworzenie teledysków,
 • ilustrowanie książek,
 • aukcje prac.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na szeregu kierunków studiów artystycznych, takich jak: grafika, architektura wnętrz lub krajobrazu, pedagogika artystyczna muzyczna lub plastyczna, kierunki związane ze sztuką wizualną, multimedialną, projektowaniem mody.

Posiadają zarazem otwartą drogę na kierunki studiów inne niż plastyczne, w tym: filologię, historię, psychologię, socjologię, pedagogikę, administrację, czy stosunki międzynarodowe.