Klasa językowa

Klasa ze zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie przeznaczona jest dla osób ciekawych świata i jednocześnie chcących rozwijać swoje kompetencje językowe. Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest bardzo ważnym atutem na rynku pracy. Ułatwia także kontakty interpersonalne, zarówno w świecie wirtualnym, tak bardzo dziś powszechnym, jak i w świecie rzeczywistym, na przykład w podróży.

Od kilkunastu lat niesłabnącą popularnością cieszą się studia językowe. Prym wiedzie tu filologia angielska, jednak wiele osób wybiera również filologię francuską, germańską czy iberystykę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich potencjalnych studentów lingwistyki oraz filologii, proponujemy naukę w klasie społeczno-językowej. Absolwenci tej klasy w przyszłości będą mogli podjąć studia na kierunkach takich jak filologia angielska, filologia francuska, lingwistyka stosowana, ale także socjologia, politologia czy psychologia.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski
wos

Przedmioty dodatkowe:
konwersacje