Klasa społeczno-językowa.

Klasa ze zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie przeznaczona jest dla osób ciekawych świata i jednocześnie chcących rozwijać swoje kompetencje językowe. Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest bardzo ważnym atutem na rynku pracy. Ułatwia także kontakty interpersonalne, zarówno w świecie wirtualnym, tak bardzo dziś powszechnym, jak i w świecie rzeczywistym, na przykład w podróży.

Od kilkunastu lat niesłabnącą popularnością cieszą się studia językowe. Prym wiedzie tu filologia angielska, jednak wiele osób wybiera również filologię francuską, germańską czy iberystykę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich potencjalnych studentów lingwistyki oraz filologii, proponujemy naukę w klasie społeczno-językowej. Absolwenci tej klasy w przyszłości będą mogli podjąć studia na kierunkach takich jak filologia angielska, filologia francuska, lingwistyka stosowana, ale także socjologia, politologia czy psychologia.

W ramach oferty specjalnej VII LO proponujemy w tej klasie następujące przedmioty uzupełniające: kultura krajów anglosaskich oraz kultura krajów frankofońskich. Na zajęciach kultury krajów anglosaskich uczniowie zapoznają się podstawowymi pojęciami z zakresu nauki o języku, a także uzyskają wiedzę dotyczącą historii, geografii oraz kultury Wysp Brytyjskich, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów anglojęzycznych. Analogicznie, na zajęciach kultury krajów frankofońskich, uczniowie będą mieli możliwość zgłębiania wiedzy o języku francuskim oraz o historii, geografii i kulturze Francji i innych krajów francuskojęzycznych.

Komunikacja wizualna to przedmiot teoretyczno-praktyczny, umożliwiający doskonalenie umiejętności i wiedzy w tworzeniu i rozumieniu informacji między nadawcą a odbiorcą. Tematyka zajęć dotyczy interpretacji i analizy dzieła sztuki oraz innych środków przekazu: prasy, książki, plakatu, telewizji, Internetu i innych. Ważnym zagadnieniem jest również zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających realizację różnego typu skutecznych procesów komunikacji.

 

 

Przedmioty rozszerzone:

  • język angielski
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

  • kultura krajów anglosaskich
  • kultura krajów frankofońskich
  • komunikacja wizualna

Języki obce:

  • język angielski
  • język francuski

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymZajęcia uzupełniające pierwszeZajęcia uzupełniające drugieJęzyki obce
od klasy pierwszejod klasy drugiej
język polskiWOShistoria i społeczeństwokomunikacja wizualna
kultura krajów anglosaskich
język angielski
język francuski