Klasa dziennikarska

Homo doctus secum semper divitias habet 

(Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze ze sobą)

 

Klasa ze zwiększoną ilością godzin języka polskiego  i wiedzy o społeczeństwie, przygotowuje szczególnie do zdawania matury z tych właśnie przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Klasa ta została utworzona z myślą o uczniach, którzy w przyszłości chcieliby podjąć studia przygotowujące do szeroko pojętych zawodów społecznych. Po ukończeniu szkoły absolwenci tej klasy z powodzeniem mogą kontynuować studia na kierunkach humanistycznych i społecznych takich jak: socjologia, psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, archeologia, filozofia, filologia polska, europeistyka.

W ramach warsztatów realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z podstaw dziennikarstwa. Uczniowie poznają zasady tworzenia tekstów informacyjnych i publicystycznych oraz doskonalą umiejętność praktycznego stosowania technik multimedialnych. W czasie zadań wykonywanych w terenie przełamują opory i bariery komunikacyjne, mierzą się z różnymi sytuacjami typowymi dla pracy dziennikarza. Dzięki witrynie www.mam.media.pl – zaawansowanej platformie – uczniowie mają możliwość wydawania qmama, czyli multimedialnej e-gazety. W ramach projektu Młodzieżowa Akcja Multimedialna redagują szkolną gazetkę „Na Sztalugach”.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski
wos

Przedmioty dodatkowe:
warsztaty dziennikarskie