Klasa psychologiczna

W odpowiedzi na nową podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych oraz zgłaszane potrzeby uczniów postanowiliśmy w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku utworzyć klasę psychologiczną. Celem programu jest wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę i umiejętności za zakresu psychologii, komunikacji społecznej i  kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie nauczą się technik autoprezentacji, wystąpień publicznych, skutecznego i asertywnego porozumiewania się; poznają analizę transakcyjną i rodzaje gier społecznych. Zaowocuje to w przyszłości atrakcyjnością absolwenta takiej klasy na rynku pracy. Umiejętności związane z kompetencjami psycho-społecznymi pracowników są szczególnie poszukiwane przez pracodawców .

Uczeń klasy psychologicznej będzie przygotowany do podjęcia studiów wyższych na kierunkach „Psychologia”, „Socjologia”, „Kognitywistyka” i innych humanistycznych lub społecznych.