Pomoc materialna o charakterze socjalnym

wpis w: Newsy | 0

Informacja dla rodziców.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Edukacji uprzejmie informuje, iż Rada Miasta przyjęła uchwałę z dnia 20 maja 2019 r. Nr XI/153/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.

Od 1 sierpnia 2019 r. zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów, obejmujące stypendia szkolne i zasiłki szkolne będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku www.mopr.bialystok.pl.

Komentarze zostały wyłączone.