1. OBIADY 

  Płatność przelewem na konto bankowe [14 1240 1154 1111 0010 3578 3524] do 10-tego dnia miesiąca w którym osoba uprawniona będzie korzystać z posiłku.
  W tytule przelewu należy podać:
  – imię i nazwisko ucznia lub pracownika,
  – opłata za obiady, za miesiąc ……,
  – w nawiasie kwotę odpisu (odpisy należy uzgodnić z księgowością).

 2. DUPLIKAT LEGITYMACJI

  Płatność przelewem na konto bankowe [14 1240 1154 1111 0010 3578 3524] 
  Duplikat legitymacji wydaję się , gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
  Wzór podania z określeniem przyczyny do pobrania w księgowości lub na stronie internetowej (załącznik nr 1). Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości 9,00 złotych.
  W tytule przelewu należy wpisać: wydanie duplikatu legitymacji, imię i nazwisko ucznia, klasę.

 3. DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

  Płatność przelewem na konto bankowe [14 1240 1154 1111 0010 3578 3524] Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości 26,00 złotych. W tytule przelewu należy wpisać: wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, imię i nazwisko ucznia.
  Duplikat świadectwa wydaję się, gdy oryginał ulegnie zgubieniu lub kradzieży. Podanie z prośbą o wystawienie duplikatu świadectwa z określeniem przyczyny wystawienia duplikatu oraz danymi (imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, rok ukończenia szkoły, klasa, imię i nazwisko wychowawcy) składa się do sekretariatu szkoły.