Zestawienie oddziałów klas pierwszych 

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku 

na rok szkolny 2022/2023 

 

L.p. Nazwa oddziału Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające Nauczane języki obce Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 
1 1A

 dziennikarska 

język polski 

wiedza o społeczeństwie 

warsztaty dziennikarskie język angielski 

język francuski 

 

języka polski, 

matematyka, 

 język angielski 

oraz jeden wybrany spośród:  

biologia, 

chemia, 

fizyka, 

geografia,  

historia, 

informatyka, 

wos 

2 1B 

językowa 

język angielski 

wiedza o społeczeństwie 

konwersacje język angielski 

język francuski 

3 1C 

psychologiczna 

biologia 

wiedza o społeczeństwie 

psychologia 

warsztaty twórczego myślenia 

warsztaty skutecznej komunikacji 

język angielski 

język rosyjski 

4 1D 

kosmetyczna 

biologia 

chemia 

wizaż i stylizacja 

biologia kosmetyczna 

chemia kosmetyczna 

język angielski 

język rosyjski 

5 1E 

sztuk pięknych 

historia 

język angielski 

rysunek i malarstwo język angielski 

język francuski 

6 1F 

fotograficzna 

geografia 

język angielski 

warsztaty fotograficzne 

fotografia 

język angielski 

język rosyjski 

7 1G 

teatralna 

historia 

język polski 

warsztaty teatralne 

elementy choreografii 

warsztaty wokalne 

język angielski 

język francuski 

8 1H 

wokalna 

historia 

język angielski 

warsztaty wokalne język angielski 

język francuski 

 

 

Oferta rekrutacyjna do pobrania w wersji pdf