VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

 Nabór na rok szkolny 2020/2021

 

L.p. Nazwa oddziału Liczba

uczniów

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające Nauczane języki obce
1 1A

dziennikarska

29 język polski

wiedza o społeczeństwie

warsztaty dziennikarskie język angielski

język francuski

2 1B

językowa

29 język angielski

wiedza o społeczeństwie

konwersacje język angielski

język francuski

3 1C

psychologiczna

29 biologia

wiedza o społeczeństwie

psychologia

warsztaty twórczego myślenia

warsztaty skutecznej komunikacji

język angielski

język rosyjski

4 1D

kosmetyczna

29 biologia

chemia

wizaż i stylizacja

biologia kosmetyczna

chemia kosmetyczna

język angielski

język rosyjski

5 1E

sztuk pięknych

29 historia

język angielski

rysunek i malarstwo /

/ warsztaty wokalne

język angielski

język francuski

6 1F

fotograficzna

29 geografia

język angielski

fotografia

warsztaty fotograficzne

język angielski

język rosyjski

7 1G

teatralna

29 historia

język polski

warsztaty teatralne

elementy choreografii

język angielski

język francuski

 

Uwaga nowe klasy w ofercie naszej szkoły!!!

Klasa sztuk pięknych powstała z myślą o młodych ludziach, którzy oprócz programu liceum ogólnokształcącego chcą rozwijać swoje pasje plastyczne lub zainteresowania muzyczne. Adresowana jest do tych, którzy chcą tworzyć, interesują się sztuką i kulturą, chcą rozwijać kreatywną postawę inwestując w swój rozwój osobisty.

Rozszerzone przedmioty – język polski oraz historia z elementami historii sztuki, umożliwiają kontynuację nauki na studiach humanistycznych lub artystycznych.

Przedmioty uzupełniające do wyboru: rysunek i malarstwo lub warsztaty wokalne i emisja głosu.

Rysunek i malarstwo zapewnia wszechstronne poznanie i doskonalenie warsztatu plastyka, w szczególności tradycyjnych technik rysunkowych i malarskich, stanowiących dobrą podstawę do tworzenia grafiki komputerowej. W programie tego przedmiotu znajdują się również zagadnienia dotyczące form użytkowych:  projektowania graficznego i projektowania wyrobów artystycznych, m.in. ubioru, biżuterii, zabawek oraz tworzenia elementów scenograficznych.

Warsztaty wokalne i emisja głosu umożliwiają rozwój zdolności i umiejętności wokalnych oraz twórczej ekspresji wokalnej, pomagają przygotować się do występu na scenie lub prowadzenia prezentacji, poprzez pracę nad  nad techniką wokalną: emisją głosu, dykcją, prawidłowym oddechem, interpretacją tekstu oraz pracą nad ruchem scenicznym.

Dodatkowymi atrakcjami klasy sztuk pięknych są:

  • wystawy indywidualne i zbiorowe,
  • plenery malarskie i ceramiczne,
  • pokazy mody,
  • tworzenie teledysków,
  • ilustrowanie książek,
  • aukcje prac.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na szeregu kierunków studiów artystycznych, takich jak: grafika, architektura wnętrz lub krajobrazu, pedagogika artystyczna muzyczna lub plastyczna, kierunki związane ze sztuką wizualną, multimedialną, projektowaniem mody.

Posiadają zarazem otwartą drogę na kierunki studiów inne niż plastyczne, w tym: filologię, historię, psychologię, socjologię, pedagogikę, administrację, czy stosunki międzynarodowe.

 

Klasa psychologiczna

W odpowiedzi na nową podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych oraz zgłaszane potrzeby uczniów postanowiliśmy w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku utworzyć klasę psychologiczną. Celem programu jest wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę i umiejętności za zakresu psychologii, komunikacji społecznej i  kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie nauczą się technik autoprezentacji, wystąpień publicznych, skutecznego i asertywnego porozumiewania się; poznają analizę transakcyjną i rodzaje gier społecznych. Zaowocuje to w przyszłości atrakcyjnością absolwenta takiej klasy na rynku pracy. Umiejętności związane z kompetencjami psycho-społecznymi pracowników są szczególnie poszukiwane przez pracodawców .

Uczeń klasy psychologicznej będzie przygotowany do podjęcia studiów wyższych na kierunkach „Psychologia”, „Socjologia”, „Kognitywistyka” i innych humanistycznych lub społecznych.