VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

 Nabór na rok szkolny 2021/2022

 

L.p. Nazwa oddziału Liczba

uczniów

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające Nauczane języki obce
1 1A

dziennikarska

29 język polski

wiedza o społeczeństwie

warsztaty dziennikarskie język angielski

język francuski

2 1B

językowa

29 język angielski

wiedza o społeczeństwie

konwersacje język angielski

język francuski

3 1C

psychologiczna

29 biologia

wiedza o społeczeństwie

psychologia

warsztaty twórczego myślenia

warsztaty skutecznej komunikacji

język angielski

język rosyjski

4 1D

kosmetyczna

29 biologia

chemia

wizaż i stylizacja

biologia kosmetyczna

chemia kosmetyczna

język angielski

język rosyjski

5 1E

sztuk pięknych

29 historia

język angielski

rysunek i malarstwo /

/ warsztaty wokalne

język angielski

język francuski

6 1F

fotograficzna

29 geografia

język angielski

fotografia

warsztaty fotograficzne

język angielski

język rosyjski

7 1G

teatralna

29 historia

język polski

warsztaty teatralne

elementy choreografii

język angielski

język francuski