Zestawienie oddziałów klas I dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020
L.p. Szkoła Nazwa oddziału Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające Nauczane języki obce
1 VII LO im. NTN w Białymstoku 1a

społeczno-dziennikarska

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia i społeczeństwo

warsztaty dziennikarskie

język angielski

język francuski

2 VII LO im. NTN w Białymstoku 1b

społeczno-językowa

język angielski

wiedza o społeczeństwie

historia i społeczeństwo

komunikacja wizualna

język angielski

język francuski

3 VII LO im. NTN w Białymstoku 1d

kosmetyczna

biologia

chemia

historia i społeczeństwo

wizaż i stylizacja

język angielski

język rosyjski

4 VII LO im. NTN w Białymstoku 1e

sztuk pięknych

historia

język angielski

przyroda

rysunek i malarstwo

język angielski

język francuski

5 VII LO im. NTN w Białymstoku 1f

fotograficzna

geografia

język angielski

historia i społeczeństwo

warsztaty fotograficzne

język angielski

język rosyjski

6 VII LO im. NTN w Białymstoku 1g

teatralna

historia

język polski

przyroda

warsztaty teatralne

język angielski

język francuski

 

 

Zestawienie oddziałów klas I czteroletnich liceów ogólnokształcących dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej rok szkolny 2019/2020
L.p. Szkoła Nazwa oddziału Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające Nauczane języki obce
1 VII LO im. NTN w Białymstoku 1A

dziennikarska

język polski

wiedza o społeczeństwie

warsztaty dziennikarskie język angielski

język francuski

2 VII LO im. NTN w Białymstoku 1B

językowa

język angielski

wiedza o społeczeństwie

komunikacja wizualna język angielski

język francuski

3 VII LO im. NTN w Białymstoku 1C

psychologiczna

biologia

wiedza o społeczeństwie

psychologia język angielski

język rosyjski

4 VII LO im. NTN w Białymstoku 1D

kosmetyczna

biologia

chemia

wizaż i stylizacja język angielski

język rosyjski

5 VII LO im. NTN w Białymstoku 1E

sztuk pięknych

historia

język angielski

rysunek i malarstwo /

/ warsztaty wokalne

język angielski

język francuski

6 VII LO im. NTN w Białymstoku 1F

fotograficzna

geografia

język angielski

warsztaty fotograficzne język angielski

język rosyjski

7 VII LO im. NTN w Białymstoku 1G

teatralna

historia

język polski

warsztaty teatralne język angielski

język francuski

 

Uwaga nowe klasy w ofercie naszej szkoły!!!

Trzyletnie liceum

Klasa sztuk pięknych powstała z myślą o młodych ludziach, którzy oprócz programu liceum ogólnokształcącego chcą rozwijać swoje pasje plastyczne i zainteresowania. Adresowana jest do tych, którzy chcą tworzyć, interesują się sztuką i kulturą, chcą rozwijać kreatywną postawę inwestując w swój rozwój osobisty.

Rozszerzone przedmioty – język angielski oraz historia z elementami historii sztuki, umożliwiają kontynuację nauki na studiach humanistycznych lub artystycznych.

Przedmiot uzupełniający – rysunek i malarstwo, zapewnia wszechstronne poznanie i doskonalenie warsztatu plastyka, w szczególności tradycyjnych technik rysunkowych i malarskich, stanowiących dobrą podstawę do tworzenia grafiki komputerowej. W programie znajdują się również zagadnienia dotyczące form użytkowych: projektowania graficznego i projektowania wyrobów artystycznych, m.in. ubioru, biżuterii, zabawek oraz tworzenia elementów scenograficznych.

Dodatkowymi atrakcjami klasy sztuk pięknych są:

 • wystawy indywidualne i zbiorowe,
 • plenery malarskie i ceramiczne,
 • pokazy mody,
 • tworzenie teledysków,
 • ilustrowanie książek,
 • aukcje prac.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na szeregu kierunków studiów artystycznych, takich jak: grafika, architektura wnętrz lub krajobrazu, pedagogika artystyczna, kierunki związane ze sztuką wizualną, multimedialną, projektowaniem mody.

Posiadają zarazem otwartą drogę na kierunki studiów inne niż plastyczne, w tym: filologię, historię, psychologię, socjologię, pedagogikę, administrację, czy stosunki międzynarodowe.

 

 

Czteroletnie liceum

Klasa sztuk pięknych powstała z myślą o młodych ludziach, którzy oprócz programu liceum ogólnokształcącego chcą rozwijać swoje pasje plastyczne lub zainteresowania muzyczne. Adresowana jest do tych, którzy chcą tworzyć, interesują się sztuką i kulturą, chcą rozwijać kreatywną postawę inwestując w swój rozwój osobisty.

Rozszerzone przedmioty – język polski oraz historia z elementami historii sztuki, umożliwiają kontynuację nauki na studiach humanistycznych lub artystycznych.

Przedmioty uzupełniające do wyboru: rysunek i malarstwo lub warsztaty wokalne i emisja głosu.

Rysunek i malarstwo zapewnia wszechstronne poznanie i doskonalenie warsztatu plastyka, w szczególności tradycyjnych technik rysunkowych i malarskich, stanowiących dobrą podstawę do tworzenia grafiki komputerowej. W programie tego przedmiotu znajdują się również zagadnienia dotyczące form użytkowych:  projektowania graficznego i projektowania wyrobów artystycznych, m.in. ubioru, biżuterii, zabawek oraz tworzenia elementów scenograficznych.

Warsztaty wokalne i emisja głosu umożliwiają rozwój zdolności i umiejętności wokalnych oraz twórczej ekspresji wokalnej, pomagają przygotować się do występu na scenie lub prowadzenia prezentacji, poprzez pracę nad  nad techniką wokalną: emisją głosu, dykcją, prawidłowym oddechem, interpretacją tekstu oraz pracą nad ruchem scenicznym.

Dodatkowymi atrakcjami klasy sztuk pięknych są:

 • wystawy indywidualne i zbiorowe,
 • plenery malarskie i ceramiczne,
 • pokazy mody,
 • tworzenie teledysków,
 • ilustrowanie książek,
 • aukcje prac.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na szeregu kierunków studiów artystycznych, takich jak: grafika, architektura wnętrz lub krajobrazu, pedagogika artystyczna muzyczna lub plastyczna, kierunki związane ze sztuką wizualną, multimedialną, projektowaniem mody.

Posiadają zarazem otwartą drogę na kierunki studiów inne niż plastyczne, w tym: filologię, historię, psychologię, socjologię, pedagogikę, administrację, czy stosunki międzynarodowe.

 

Klasa psychologiczna

W odpowiedzi na nową podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych oraz zgłaszane potrzeby uczniów postanowiliśmy w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku utworzyć klasę psychologiczną. Celem programu jest wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę i umiejętności za zakresu psychologii, komunikacji społecznej i  kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczniowie nauczą się technik autoprezentacji, wystąpień publicznych, skutecznego i asertywnego porozumiewania się; poznają analizę transakcyjną i rodzaje gier społecznych. Zaowocuje to w przyszłości atrakcyjnością absolwenta takiej klasy na rynku pracy. Umiejętności związane z kompetencjami psycho-społecznymi pracowników są szczególnie poszukiwane przez pracodawców .

Uczeń klasy psychologicznej będzie przygotowany do podjęcia studiów wyższych na kierunkach „Psychologia”, „Socjologia”, „Kognitywistyka” i innych humanistycznych lub społecznych.