Obiady – czerwiec 2022r.

wpis w: Newsy | 0

OBIADY Czerwiec 2022

opłata:

            11 dni x  4,70   =  51,70 zł  – uczniowie

11 dni x  7,90   =  86,90 zł pracownicy 

Odpłatność za obiady przyjmowana jest
przelewem na konto bankowe szkoły [14 1240 1154 1111 0010 3578 3524 ] w tytule przelewu proszę podać  imię nazwisko ucznia, klasę, miesiąc którego dotyczy  wpłata.

Płatność do 10 każdego miesiąca, po tym terminie będą naliczane karne odsetki.

01.VI. – 15. VI.2022r. 

Osoby zgłaszające się na obiady będą automatycznie zapisywane na następny miesiąc.

Odpisy za obiady proszę zgłaszać w kuchni. Wszelkich informacji udziela księgowość.

Komentarze zostały wyłączone.