NIE POZWÓL NA PRZEMOC!

wpis w: Newsy | 0

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy Ie uczestniczyli w Innowacji programowej z edukacji dla bezpieczeństwa  Nie pozwól na przemoc!” wprowadzonej przez Joannę Gościk.

Innowacja miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów z wykorzystaniem głównie metod aktywizujących. Kształtowała postawy sprzyjające bezpieczeństwu osobistemu, ale głównie przygotowała młodzież do reagowania i  działania w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowych i przemocy.

W czasie dodatkowych spotkań młodzież uczestniczyła w różnych zajęciach, ćwiczeniach i prelekcji, m.in. z udziałem Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku – Barbary Paszkowskiej, zawodowego kuratora – pani Beaty Goworko – Składanek.

W ramach posumowania innowacji uczniowie kl. I e wykonali plakaty dotyczące omawianych zagadnień.

Komentarze zostały wyłączone.