Kadra pedagogiczna VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

1. Nowik Jerzy – dyrektor/wf
2. Siąkała Maciej – wicedyrektor/matematyka
3. Adamska Joanna – historia, wos
4. Błaszczyk Barbara – historia, wos
5. Borowik Piotr – religia prawosławna
6. Borsukiewicz Małgorzata – język polski
7. Chomiczewska Jowita – bibliotekarz
8. Daraszkiewicz Barbara – język polski
9. Dębowska Anna – religia katolicka
10. Frankowska Iwona – chemia
11. Głuch-Sądel Katarzyna – religia katolicka
12. Gołębiewska Agnieszka – język polski
13. Gołownia Mirosław – historia, informatyka, grafika komputerowa, fotografia
14. Górska Maria – matematyka
15. Grzegorzewska Sylwia – język angielski
16. Hejn Agnieszka – język angielski
17. Hrynczyszyn Anna – język angielski
18. Iwaszko Elżbieta – język polski, warsztaty dziennikarskie
19. Jackowska Dorota – język francuski
20. Januszek Krzysztof – wf
21. Kaczyńska-Łuba Renata – wok, komunikacja wizualna
22. Karpiuk Anna – wf
23. Karwowski Maciej – język angielski
24. Kiluk Małgorzata – pedagog
25. Kołosow-Ostapczuk Anna – historia, warsztaty teatralne, elementy choreografii
26. Korniłowicz Anna – matematyka
27. Korol-Gułaj Edyta – biologia, przyroda
28. Koruch Robert – wf
29. Kowalewski Waldemar – język angielski, język niemiecki
30. Leszczyńska Daria – język francuski
31. Łagutowska Anna – doradca zawodowy
32. Malinowska Maria – geografia
33. Mikosz Monika – język rosyjski
34. Morawska Anna – język polski
35. Okrasiński Marek – historia
36. Olszewska Elżbieta – biologia, informatyka
37. Przestrzelska Iwona – matematyka, informatyka
38. Sienkiewicz-Bagińska Jolanta – język angielski
39. Słomka Anna – bibliotekarz, interpretacja piosenki
40. Speichler Sylwia – wf
41. Gościk Joanna – język polski, edp, pp
42. Trofimiuk Jolanta – fizyka, przyroda
43. Wilda-Koruch Katarzyna – język angielski
44. Żebrowska Anetta – pedagog