Informacja o pisemnym przetargu nieograniczonym

wpis w: Newsy | 0

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku ul. Wierzbowa 7 podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 15.07.2019 r. do dnia 05.08.2019 r. Wykaz Nr 1/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie VII Liceum Ogólnokształcącego przeznaczonych do najmu w trybie przetargu pisemnego, nieograniczonego, oraz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem:

 powierzchni użytkowej 13,45 m2  z przeznaczeniem na sklepik szkolny i 1 m2 powierzchni na automat sprzedający

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku ul. Wierzbowa 7.

 

Termin rozstrzygnięcia: 05.08.2019 r.  godz. 12.15 w gabinecie dyrektora szkoły.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości trzykrotnej  3690,00 zł na konto 67 1240 1154 1111 0010 6524 9715 prowadzone w Banku Pekao S.A., o/Białystok do dnia 02.08.2019 r.

Regulamin pisemnego publicznego przetargu, organizowanego przez VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, na najem powierzchni użytkowej (13,45 m2 ) na prowadzenie sklepiku szkolnego.

 

Komentarze zostały wyłączone.