Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18

Przewodnicząca:
Sandra Litwińska

Zastępca:
Sandra Stolarczyk

Sekretarz:
Maria Głębocka
Aleksandra Szczurowska

Opiekunowie:
mgr Sylwia Speichler
– mgr Monika Mikosz